Djelatnosti

 • Građevinarstvo
 • Plinovodi niskog, srednjeg i visokog tlaka u polietilenu i čeliku
 • Plinske regulacijske stanice
 • Instalacije plina za objekte raznih vrsta i namjena
 • Instalacije centralnog grijanja za sve objekte
 • Instalacija vode i kanalizacije za objekte raznih vrsta i namjena
 • Toplovodi, vrelovodi, parovodi nadzemnih i podzemnih izvedbi
 • Kotlovnice raznih vrsta i namjena
 • Servis i remont plinskih i toplinsikh postrojenja
 • Klimaticazija i ventilacija stambenih, poslovnih, industrijskih i specijalnih objekata
 • Inženjering, projektiranje i konzultantske usluge
 • Izrada ekspertiza i studija za objekte i radove
 • Instalacije i završni radovi u graditeljstvu
 • Stručno tehnički nadzor
 • Izgradnja objekata u niskogradnji
 • Rušenje građevinskih objekata
 • Zemljani radovi
 • Infrastrukturni objekti
 • Iskopi i transporti