Temex d.o.o.
izvođenje investicijskih radova i projektiranje

o nama usluge reference
oprema oprema kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel/Fax: +385 1 301 00 38 / +385 1 301 00 40